top of page

ЖИВОТОСПАСЯВАЩИТЕ АНТИБИОТИЦИ И ТЯХНАТА ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕТО НА РАК ... И ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Актуализирано: 13.09.2022 г.

За тези, на които не им се чете, ето обобщението в три точки:

1. Митохондрията е сърцето на ‘клетката’ и е бактериум !!!

2. Работата на атибиотиците е борба с бактериите.

3. Резултат: повредена митохондрия.

Мъжете или техните жени да прочетат по-долу какво може да се направи при възпаление на простата, както и какви превентивни мерки могат да бъдат взети от всички мъже:

млади и не толкова млади !!!

 

Знаете ли че антибиотиците убиват бактериите а не вирусите?

Широкоизвестен е факта че страничен ефект от приемането на антибиотици е унищожаването на чревните бактерии, за съжаление не само тях. Митохондрията също е бактериум, а антибиотиците повтарям, убиват бактериите а не вирусите.

Знаете ли за колко вирални инфекции се назначават антибиотици? Явно на тези които ги предписват с лека ръка, не им е известно, че антибиотиците увреждат митохондрията на клетката (както и заложения в нея генетичен материал), като по този начин натискат спусъка на всевъзможни форми на рак и други състояния.

Например: класът антибиотици fluoroquinolones

(допускам че на български се наричат флуорохинолони?), причиняват най-различни необратими странични ефекти. Тези антибиотици могат да причинят необратимо увреждане на централната нервна система, а факта, че причиняват разкъсани сухожилия е добре известен.

ЗА АНТИБИОТИЦИТЕ

Факт е че антибиотиците създават повече вреда, отколкото полза !!!

Антибиотиците са предназначени за лечение на бактериални инфекции. Те са неефективни при лечение на гъбични и вирусни инфекции. Твърде често антибиотиците се предписват при инфекции, при които те нямат ефект или полза.

Антибиотиците се предписват, като се смята, че имунната система е претоварена или не е в състояние да се пребори с дадена инфекция. Функцията на белите кръвни клетки е да атакуват и унищожават опасни бактерии, като тобаче е правят разлика между приятелски и неприятелски бактерии. Антибиотиците обаче безразборно унищожават всички бактерии в организма (нека не забравяме че митохондриите на клетките са също бактериум).

БАКТЕРИЦИДНИ И БАКТЕРИОСТАТИЧНИ АНТИБИОТИЦИ

Бактерицидните антибиотици убиват бактериите. Бактериостатичните антибиотици инхибират растежа и разпространението на бактериите.

Как действат антибиотиците?

Всеки антибиотик работи против бактериума, използвайки различни механизми.

Някои антибиотици пречат на синтеза на протеини, други пречат на развитието на клетъчната стена, докато трети увреждат ДНКто. Някои антибиотици просто блокират растежа и възпроизводството на всички бактерии. Този процес се случва и когато приемаме антибиотици за вирални инфекции.

ВРЪЗКАТА БАКТЕРИЯ - МИТОХОНДРИЯ

Митохондриите в нашите клетки са по същество бактерии !!!

Нашите клетки са всъщност хибриди (клетки съдържащи се в нашите клетки). Основната функция на митохондриите е производството на енергия под формата на АТФ, които от своя страна е източник на химична енергия в клетката (този процес е заложен в основата на “Програма Нова Клетка”). Митохондриите съдържат своя собствена генетична информация !!!!

Силно сложен набор от химични реакции протича в митохондриите, което произвежда много висок добив на енергия. Единият набор от метаболитни реакции се нарича цикъла на Креб, а другият се нарича електронна транспортна верига. Тези реакции се определят и регулират от митохондриалната ДНК. Има два отделни генома, ядрен и митохондриален. Ядрената ДНК е генетичният план на клетките, а митохондриалната ДНК диктува митохондриалната функция.

Има връзка между ядрените и митохондриалните гени.

Има също и много силно сходство между бактерията и митохондриите:

Митохондриите делят общо еволюционно минало с бактериите.

Всички наши клетки, с изключение на червените кръвни клетки, съдържат митохондрии. Има между 200-2000 митохондрии на клетка (някои клетки имат една мотохондрия, но тук не пиша с цел лекция по биология), и те са тясно свързани помежду си.

Бактериите и митохондриите съдържат изключително сходна ДНК. Митохондриалната ДНК, както и бактериалната са кръгови, за разлика от ядрената ДНК, която е линейна !!!

ВРЪЗКАТА МИТОХОНДРИЯ - РАК

Увреждането и дисфункцията на митохондриите е причината раковите клетки бързо да растат, да се делят и ... да нападат агресивно.Раковите клетки са устойчиви на апоптоза (естествено програмирана клетъчна смърт) и по същество са безсмъртни.

Регулирането на апоптозата е под контрола на митохондриите. Раковите клетки консумират необичайно високо количество глюкоза и демонстрират нарушен метаболизъм, което се дължи на дисфункционални митохондрии. В нормалните клетки митохондриите генерират по-голямата част от енергията в клетката под формата на АТФ. В раковите клетки по-голямата част от енергията се генерира от високо ниво на гликолиза (ферментация на глюкоза). Увреждането на митохондриалната ДНК причинява ненормалното метаболитно поведение на раковите клетки.

Раковите клетки демонстрират анормален брой митохондрии, увреждане на митохондриалната ДНК и анормална митохондриална функция.

Ракът не е причинен от увреждане на ядрената ДНК, а от увреждане на митохондриалната ДНК. Ядрените ДНК мутации се появяват след фазата на започване на рак поради прекомерен оксидативен стрес в рамките на раковата клетка.

Ракът произхожда в стволовите клетки. Стволовите клетки са спящи миротворни клетки, които може да останат неактивни дори през целия период на живота. Стволовите клетки демонстрират уникален метаболизъм, който не разчита на митохондриите за производство на енергия. Тези мирни стволови клетки произвеждат цялата си енергия от гликолиза и виреят в много ниска кислородна среда, за разлика от митохондриите, чието здраве зависи от среда богата на кислород.