top of page

ЖИВОТОСПАСЯВАЩИТЕ АНТИБИОТИЦИ И ТЯХНАТА ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕТО НА РАК ... И ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Актуализирано: 9.11.2023 г.

За тези, на които не им се чете, ето обобщението в три точки:

1. Митохондрията е сърцето на ‘клетката’ и е бактериум !!!

2. Работата на атибиотиците е борба с бактериите.

3. Резултат: повредена митохондрия.

Мъжете или техните жени да прочетат по-долу какво може да се направи при възпаление на простата, както и какви превентивни мерки могат да бъдат взети от всички мъже:

млади и не толкова млади !!!

 

Знаете ли че антибиотиците убиват бактериите а не вирусите?

Широкоизвестен е факта че страничен ефект от приемането на антибиотици е унищожаването на чревните бактерии, за съжаление не само тях. Митохондрията също е бактериум, а антибиотиците повтарям, убиват бактериите а не вирусите.

Знаете ли за колко вирални инфекции се назначават антибиотици? Явно на тези които ги предписват с лека ръка, не им е известно, че антибиотиците увреждат митохондрията на клетката (както и заложения в нея генетичен материал), като по този начин натискат спусъка на всевъзможни форми на рак и други състояния.

Например: класът антибиотици fluoroquinolones

(допускам че на български се наричат флуорохинолони?), причиняват най-различни необратими странични ефекти. Тези антибиотици могат да причинят необратимо увреждане на централната нервна система, а факта, че причиняват разкъсани сухожилия е добре известен.

ЗА АНТИБИОТИЦИТЕ

Факт е че антибиотиците създават повече вреда, отколкото полза !!!

Антибиотиците са предназначени за лечение на бактериални инфекции. Те са неефективни при лечение на гъбични и вирусни инфекции. Твърде често антибиотиците се предписват при инфекции, при които те нямат ефект или полза.

Антибиотиците се предписват, като се смята, че имунната система е претоварена или не е в състояние да се пребори с дадена инфекция. Функцията на белите кръвни клетки е да атакуват и унищожават опасни бактерии, като тобаче е правят разлика между приятелски и неприятелски бактерии. Антибиотиците обаче безразборно унищожават всички бактерии в организма (нека не забравяме че митохондриите на клетките са също бактериум).

БАКТЕРИЦИДНИ И БАКТЕРИОСТАТИЧНИ АНТИБИОТИЦИ

Бактерицидните антибиотици убиват бактериите. Бактериостатичните антибиотици инхибират растежа и разпространението на бактериите.

Как действат антибиотиците?

Всеки антибиотик работи против бактериума, използвайки различни механизми.

Някои антибиотици пречат на синтеза на протеини, други пречат на развитието на клетъчната стена, докато трети увреждат ДНКто. Някои антибиотици просто блокират растежа и възпроизводството на всички бактерии. Този процес се случва и когато приемаме антибиотици за вирални инфекции.

ВРЪЗКАТА БАКТЕРИЯ - МИТОХОНДРИЯ

Митохондриите в нашите клетки са по същество бактерии !!!

Нашите клетки са всъщност хибриди (клетки съдържащи се в нашите клетки). Основната функция на митохондриите е производството на енергия под формата на АТФ, които от своя страна е източник на химична енергия в клетката (този процес е заложен в основата на “Програма Нова Клетка”). Митохондриите съдържат своя собствена генетична информация !!!!

Силно сложен набор от химични реакции протича в митохондриите, което произвежда много висок добив на енергия. Единият набор от метаболитни реакции се нарича цикъла на Креб, а другият се нарича електронна транспортна верига. Тези реакции се определят и регулират от митохондриалната ДНК. Има два отделни генома, ядрен и митохондриален. Ядрената ДНК е генетичният план на клетките, а митохондриалната ДНК диктува митохондриалната функция.

Има връзка между ядрените и митохондриалните гени.

Има също и много силно сходство между бактерията и митохондриите:

Митохондриите делят общо еволюционно минало с бактериите.

Всички наши клетки, с изключение на червените кръвни клетки, съдържат митохондрии. Има между 200-2000 митохондрии на клетка (някои клетки имат една мотохондрия, но тук не пиша с цел лекция по биология), и те са тясно свързани помежду си.

Бактериите и митохондриите съдържат изключително сходна ДНК. Митохондриалната ДНК, както и бактериалната са кръгови, за разлика от ядрената ДНК, която е линейна !!!

ВРЪЗКАТА МИТОХОНДРИЯ - РАК

Увреждането и дисфункцията на митохондриите е причината раковите клетки бързо да растат, да се делят и ... да нападат агресивно.Раковите клетки са устойчиви на апоптоза (естествено програмирана клетъчна смърт) и по същество са безсмъртни.

Регулирането на апоптозата е под контрола на митохондриите. Раковите клетки консумират необичайно високо количество глюкоза и демонстрират нарушен метаболизъм, което се дължи на дисфункционални митохондрии. В нормалните клетки митохондриите генерират по-голямата част от енергията в клетката под формата на АТФ. В раковите клетки по-голямата част от енергията се генерира от високо ниво на гликолиза (ферментация на глюкоза). Увреждането на митохондриалната ДНК причинява ненормалното метаболитно поведение на раковите клетки.

Раковите клетки демонстрират анормален брой митохондрии, увреждане на митохондриалната ДНК и анормална митохондриална функция.

Ракът не е причинен от увреждане на ядрената ДНК, а от увреждане на митохондриалната ДНК. Ядрените ДНК мутации се появяват след фазата на започване на рак поради прекомерен оксидативен стрес в рамките на раковата клетка.

Ракът произхожда в стволовите клетки. Стволовите клетки са спящи миротворни клетки, които може да останат неактивни дори през целия период на живота. Стволовите клетки демонстрират уникален метаболизъм, който не разчита на митохондриите за производство на енергия. Тези мирни стволови клетки произвеждат цялата си енергия от гликолиза и виреят в много ниска кислородна среда, за разлика от митохондриите, чието здраве зависи от среда богата на кислород.

ОЩЕ ВРЪЗКИ

Знаете ли че използването на антибиотици (доксициклин например) се предлага като терапия за рак? Митохондриалното здраве трябва да бъде основната цел в рационалните подходи за лечение на рак, но използването на средство, за което се знае, че причинява увреждане на митохондриалната ДНК, е много съмнително … поне в моите очи.

Ето няколко факта, свързващи употребата на антибиотици с рака:

Основното предизвикателство при изучаването на връзката между употребата на антибиотици и рака е фактът, че ракът обикновено отнема 20-50 години, за да се развие в откриваем тумор или хематологична аномалия. Това е така, защото ракът започва от увреждане на много малка популация от стволови клетки, която трябва да се размножи хиляди пъти, преди тази популация от клетки да стане откриваема маса от създаване на аномалии в костния мозък в случай на хематологични ракови заболявания.

1. Изследване, публикувано през 2004 г. в списанието на Американската медицинска асоциация, направи връзка между употребата на антибиотици и рака на гърдата. Най-високият риск за рак на гърдата е свързан с употреба на антибиотика тетрациклин (повишен риск от 120%). Това е много значима статистика !!!

2. Изследване, публикувано през 2007 г., открива много силна връзка между тежка форма на акне и рак на простатата … Причина? Тетрациклина се изписва за лекуване на акне, само сметнете колко младежи са пили тетрациклин в живота си !!! По-долу мъжете или техните жени да прочетат какво да правим при възпаление на простата или какви превентивни мерки могат да бъдат взети.

3. Финландско проучване, публикувано през 2008 г., свързва различни форми на рак с различни видове антибиотици. Един изключителен момент от това изследване, са данни за повишени риск от левкемия при употреба на антибиотици.

ИМУНОТЕРАПИЯТА В БОРБАТА С РАКА НЕ РАБОТИ

Имунотерапията е метод за лечение на рак, който се опитва да използва имунната система с цел атакуване и унищожаване на раковите клетки. Опита обаче показва, че имунотерапията не изпълни своето обещание за основен пробив.

Клиничните резултати са много разочароващи и страничните ефекти от имунотерапията могат да бъдат значително по-лоши от химиотерапията, особено ако е съчетана и с прием на антибиотици. Ако избирате имунотерапията като метод за лечение на рак, важно е да се избягвате всички антибиотици.

Опитът да принудим имунната си система да разпознае и атакува раковите клетки не е проста и лесна задача. Всички наши нормални здрави клетки имат механизми, за да се предпазят от атака на имунната система. Раковите клетки използват същите тези механизми в по-голяма степен и затова имунната ни система на практика няма влияние за ограничаване на прогресията на рака.

Събуждането на имунната система чрез използването на контролни инхибитори (PD-L1 върху тумори и PD-1 на Т клетки) изобщо не е успешно при лечението на повечето ракови заболявания и е свързано с много сериозни странични ефекти.

Лечението с имунотерапия (статистика) носи 3-40% риск от необратими неврологични увреждания, голяма част от които в рамките на централната нервна система.

Най-ефективният начин за лечение на рак би трябвало да има за цел митохондриалното здраве на клетките по начин, който не вреди на нормалните здрави клетки.

Може да не е възможно да се избегнат напълно антибиотиците, но има начини да се намали нуждата от тях и да се намали рискът от увреждане на митохондриалната ДНК при тяхната употреба, започвайки с елиминиране на практиката предписване на антибиотици за вирусни инфекции. Антибиотичните рецепти за вирусни инфекции са често срещани не би трябвало да бъдат практикувани.

Разбира се че има обстоятелства, при които приема на антибиотици може да бъде животоспасяващо и рисковете си струват ползата. Тези обстоятелства обаче са малък процент от сбора на всички към момента лечения с антибиотици.

НЯКОИ ЛЕСНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ РАЗРЕШЕНИЯ:

1. Изграждане на естествен имунитет

Поддържането на здрава и здрава имунна система може да се постигне чрез правиен избор на храна и стил на живот (колко банално ... и колко зле разбрано е понятието здравословен начин на живот, раздухвано от медии и публикации, които нямат и елеменарна представа за това какво означава митохондриално здраве). Избягвайте антибактериалните сапуни и продукти за лична хигиена. Нуждаем се от излагане на околната среда, за да изградим естествен имунитет.

2/3 от имунната система се намират в храносмилателния тракт.

Поддържането на популация от здрави чревни бактерии е изключително важно и изисква правилен режим на хранене, и редовни порции ферментирали зеленчуци, които съдържат живи бактериални култури.

2. Натурални антибиотици

Природата предоставя много по-безопасни алтернативи на фармацевтичните антибиотици. Списъкът на тези продукти е твърде дълъг за тази публикация, но ето няколко от най-популярните и ефективни естествени антибиотици.

  • Масло от Риган

  • Масло от карамфил

  • Масло от чаено дърво

  • Суров мед

  • Чесън

  • Канабидиол (CBD), масло което се извлича от коноп, е известен с широк спектър от лекарствени приложения и мощен природен антибиотик.

  • Колоидно сребро (безопасна и ефективна алтернатива на антибиотиците).

НЯКОИ ЧЕСТО СРЕЩАНИ ИНФЕКЦИИ ЗА КОИТО РУТИННО СЕ ПРЕДПИСВА АНТИБИОТИК

Инфекции на пикочните пътища:

Инфекциите на пикочните пътища са много чести и състояние, при което рутинно се предписват антибиотици. В много случаи има естествени алтернативи.

D-mannose е лесно достъпна добавка, която инхибира способността на бактериите да се прилепват към стената на пикочния мехур. D-mannose е препарат ефективен при повечето инфекции на пикочните пътища. Сокът от червена боровинка също е допълнителна добавка при устойчиви инфекции, това го знаете ...

Настинки и грип:

Обикновените настинки и грип са вирусни инфекции, които понякога се появяват с бактериални инфекции в синусната кухина. Както вече знаем, антибиотиците не помагат в борбата с вирусни инфекции и често могат да влошат ситуацията. Едно от най-добрите средства за лечение на настинка и грип е приема на високи дози Витамин Ц (само като аскорбинова киселина).

Възпаление на простата:

При простатит нивата на цинк са само една десета от тези в нормална простата !!!

Затова приемайте от 50 до 100 mg цинк на ден за 4 месеца!!! + Витамин Ц по схемата ТУК.

Профилактика: ВНИМАНИЕ

Понеже мъжете губят цинк при всяка семенна емисия, нуждата им от този елемент е много по-висока в сравнение с тази на жените: приемайте ежедневно

15 до 30 мг.

КАК ДА НАМАЛИМ РИСКА ОТ УВРЕЖДАНИЯ СВЪРЗАНИ С ПРИЕМА НА АНТИБИОТИЦИ:

Има мерки, които човек може да предприеме, за да намали риска от увреждане на митохондриите, причинено от антибиотици, чрез прием на N-Acetylcysteine (NAC).

NAC е мощен антиоксидант, който може да потисне нивото на реактивния кислород (ROS), който се генерира при взаимодействие на антибиотици с митохондриите.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Антибиотичното увреждане на митохондриите, което е предизвикало рак или други състояния, е необратимо, така че е от съществено значение да се предприемат всички възможни стъпки, за да се избегне излагането на антибиотици.

Не забравяйте, че превенцията е най доброто лечение.

Направете всичко възможно да не бъдете част от статиската че към 2050, смъртността причинена от ракови (митохондриални) заболявания ще стигне

10 000 000 ...

 


Желая ви Здраве,

Албина____________________________

DISCLAIMER:

Информацията в тази публикация в с образователна цел и не е препоръка за лечение чрез спиране на антибиотици. Вашето здраве е единствено във ваши ръце и вие единствено поемате отговорността за вземане на решения. Най правилните решения се взимат когато фактите бъдат разбрани !!!!


Тази платформа предоставя обща информация и дискусии за здравето и свързани с него теми. Информацията предоставена тук, както и във всички свързани с NuCell / Нова Клетка материали, не са предназначени и не трябва да се разглеждат или използват като заместител на медицински съвети, диагноза или лечение. Те не представляват медицински или други професионални здравни съвети, диагностика или лечение. Ако имате медицински проблеми, консултирайте с вашия лекар или потърсете професионално медицинско лечение.

Последни публикации

Виж всички
bottom of page